Hovedsiden

 

Her er noen eksempler standard brev innsigelser som kan brukes mot f. eks annonsehaier.


STANDARD BREV – INNSIGELSER

Annonse/registrering ikke bestilt
Ordre bekreftelse/faktura mottatt - ikke betalt

Brev 1

Firmanavn
Adresse
Postnr.             By
Att.:                                                                Dato fredag, 3. mars 2006

 

Vedr.: Faktura for annonse/registrering i …………………………………..

Vi har mottatt en faktura fra Deres firma på en annonse/registrering i ………………………...

Vi har ikke bestilt den på gjeldende annonse og har av samme grunn ikke i planer og betale den fremsendte faktura.

Vi imøteser snarest en kreditnota på kr…………… til utligning av faktura nr………………

 

Hilsen


STANDARD BREV – INNSIGELSER

Annonse/registrering ikke bestilt
Ordre bekreftelse/faktura mottatt – ikke betalt

Brev 2. (Kan benyttes etter mottagelse av en eventuell purring):

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.:                                                                Dato fredag, 3. mars 2006

Vi har mottatt en purring vedrørende faktura nr…………. Vi har tidligere ved brev av…………..meddelt, at vi ikke har i sinne å betale denne faktura, idet vi ikke har bestilt den omhandlede ytelse. Dere har heller ikke dokumentert, at det er inngått en avtale med våres virksomhet.

Såfremt De ikke straks fremsender en kreditnotat, eller hvis De i øvrighet kontakter oss ytterligere vedrørende denne faktura, vil vi overgi saken til våres Advokat eller politiet.

Hilsen


STANDARD BREV – INNSIGELSER

Annonse/registrering ikke bestilt
Faktura betalt

Brev 3

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.:                                                                Dato fredag, 3. mars 2006

Vi har med beklagelse konstatert, at Deres ovennevnte faktura ved en feiltagelse er blitt betalt til tross for, at vi ikke har bestilt noen annonse eller registrering hos Deres firma.

[Beskriv forløpet, herunder hvorfor regningen er blitt betalt.]

Vi må på denne bakgrunn forlange straks å få tilbakebetalt kr………..  som vi ved en feiltagelse har innbetalt til Dem.

Hilsen


STANDARD BREV – INNSIGELSER

Annonse bestilt på grunn av annonsehais villedning
Ordrebekreftelse/faktura mottatt, men ikke betalt

Brev 4

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.:                                                                Dato fredag, 3. mars 2006

 

Vi har mottatt faktura nr…………. på annonse / registrering i ………. Vi har etter avtalens inngåelse konstaterte, at Dere grovt har villedet oss ved………… Da avtalen er inngått på grunn av denne villedning og under falske forutsetninger, er vi ikke bundet av avtalen, som hermed annulleres. Hvis vi på ny hører fra Dem, vil sagen bli overgitt våres advokat eller politiet.

Hilsen


STANDARD BREV – INNSIGELSER

Annonse/registrering bestilt på grunn av annonsehais villedning
Faktura mottatt og betalt

Brev 5

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.:                                                                Dato

Vi har mottatt faktura nr……… på annonse/registrering i ………..Vi har etter avtalens inngåelse konstaterte, at Dere grovt har villedet oss ved……….. Da avtalen er inngått på grunn av denne villedning og under falske forutsetninger, er vi ikke bundet av avtalen, som hermed annulleres. Vi må forlange straks at få tilbakebetalt kr. ….…. som vi under falske forut setninger har innbetalt til Dem.

Såfremt vi ikke snarest får tilbakebetalt det beløp, vil føler oss lurt for, vil saken bli overgitt til våres advokat og politiet.

Hilsen


Word filer - last ned!

STANDARD BREV 1

STANDARD BREV 2

STANDARD BREV 3

STANDARD BREV 4

STANDARD BREV 5

varslingslisten.no

Er du blevet ramt?

Annoncehajerne jager igen


Anti Annonsehaier
Google