Hovedsiden

 

Annonsehaienes arbeids metoder!

På denne måten jobber annonsehaier:

Videre i denne artikkel har jeg brukt et annonse salg som eksempel, som vil bli tilsvarende likt for internett eller papir utgaver,
Er flere måter annonsehaien kommer i kontakt med deg på f.eks. oppringing på telefonen eller reklame på internett f.eks. fra bannere eventuelt per brev. Men felles for dem er ofte at dem har dårlig tid og vil snakke fort for og få igjennom sitt salg!.

 

Ved den første kontakt!

Samtalen kan starte på mange måter her er et eksempel!

Vi skal bare sjekke om vi har riktig telefon nummer og adresse på din bedrift…….

Eller

Det er fra Ola/kari Nordmann, vil dere ha annonsen dere hadde forrige år?

Eller

Det er fra annonsehaien og dere har en gratis annonse som det er på tide å fornye!

Eller

Vil dere teste 6 ukers gratis annonse for deres bedrift!

Samtalene kan bli avsluttet med at dem vil ringe opp igjen og dem noter hvem dem snakket med i ditt firma/privat og noen ganger dagen etter kommer det Faktura med registrert annonse bestilling til dere.

Det har vært eksempler på at annonsehaier forfalsker andres firmaer og prøver da å selge dette, og firmaet blir villedet til og tru at dette er et ekte firma og man kan også få melding om at man har plikt til og registrere seg hos dem.

En del ganger kan firmaet si ja til selgeren for og sleppe mas, eventuelt gå med på og teste produktet da vil det kort tid etter på komme ordre bekreftelse i posten med eventuelt faktura, og gjerne i samme slengen ringer det en selger til for og bekrefte annonsen eller noe annet,
Dette med 2 annonsehaier som ringer er og anse som et triks fordi da sier dem etter på at samtalen er tatt opp på båndopptager og at derfor skal bedriften betale!.

Gjentagende salg!
Hvis du først har betalt en sum f.eks. 500kr til 10000 så vil annonsehaien komme tilbake etter mere eller du blir en såkalt gullkunde og solgt til andre annonsehaier og angrepet fra alle kanter.

Når annonsehaien kommer tilbake så vil du få vite at dette bare var starten på betaling og annonsehaien gir seg ikke før han er sikker på at du/dere er konk! (egen artikkel om dette kommer) Som et eksempel på hva annonsehaien vil ha mer kan være flere områder i det produktet du liksom har kjøpet og at du må dekke opp dem områdene f. eks du trodde et fylke i Norge men så viser det seg at alle fylker i Norge må dekkes opp med penge sum som blir svimlende høyt!

Og du nekter så klart og betale! Så kommer annonsehaien svømmende og gir deg tilbud om en reduksjon i sum for liksom og rettferdig gjøre at dem har hatt en dialog med deg!
så blir du kontaktet av inkasso firma eller/og annonsehaiens advokat med tilhørende skriv om at du skal slepes for retten hvis du ikke betaler.

Typisk er at mange firmaer/private betaler fordi det ikke lønner seg og føre sak med dem, men dette er med på og legalisere den ulovelige virksomheten til annonsehaien og annonsehaien vil ha mer så klart, og hvis du betaler annonsehaien så blir du en såkalt gullkunde og du bør gjøre deg klar for et ras som kan ta dere ned, for da skal annonsehaiene ha mye mer av du/dere, *så det er ikke lurt og betale dem hvis produktet er humbug - svada da kommer dem tilbake med 90-100% sikkerhet.

Og være gullkunde hos en annonsehai kan bli meget ubehagelig og det kan tenkes at du da blir solgt til enda verre annonsehaier som ligger i bak grunnen og lurer etter svake folk/firmaer i en sånn situasjon så kondoler jeg hvis du ikke gjør noe med det.

DU BØR ALLTID SI NEI, får det kan alltids endres til ja siden.

Forer du annonsehaien holder du den også i live!

 

 

 

 

varslingslisten.no

Er du blevet ramt?

Annoncehajerne jager igen


Anti Annonsehaier
Google